Tanév rendje

A 2022-2023. tanév legfontosabb időpontjai, a tanév rendje

A 2022/2023. tanévben a szorgalmi idő

• első tanítási napja 2022. szeptember 1. (csütörtök),
• utolsó tanítási napja 2023. június 16. (péntek).
• ballagás: június 17., Tanévzáró: június 20. (kedd)

Tanítási napok száma

A tanítási napok száma száznyolcvanhárom (183) nap.

Az első félév

A szorgalmi időszak első féléve 2023. január 20-ig tart. Az iskola 2023. január 26-ig értesítik a tanulókat az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Tanítási szünetek (központilag előírt)

- Téli szünet 2022. december 22. - 2023. január 8.
- Tavaszi szünet 2023. április 6. - 2023. április 11.

A munkanapok áthelyezése:
23/2021. (VI.1.) ITM rendelet alapján az alábbi munkanapok kerülnek áthelyezésre:
2022. október 15. szombat munkanap – 2022. október 31. hétfő pihenőnap

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában +4 munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel:

Javasolt felhasználás:
1 nap október 11. pályaorientációs nap
1 nap január 27. félévzáró értekezlet
1 nap június 13. Határtalanul témanap
1 nap június 15. DÖK nap

2022. október 25. Pályaválasztási szülői értekezlet 7.-8. évfolyam részére
Kompetencia- és nyelvi mérés 4-8. évfolyam: 2023. március 6. - 2023. június 9.
Diagnosztikus fejlődésvizsgálat: 2022. december 9.

Egyéb

Diákközgyűlés: 2023. április 30-ig.

Fogadóórák: minden hó 1. hét hétfőjén 16:30-17:30

Iskolai sorakozó: alkalmanként

Szülői értekezletek:
szeptember 1-2. hete 17:00
január 30 - február 3. 17:00
május 1. hete 17:00

Tanulók fizikai felmérése: 2023. január 9. - 2023. május 12.

Kiemelt programok a 2022-2023. tanévben

2022. október 17-21. „Iskola-kóstolgató”
2023. február 1. „Mozogj velünk!” játékos sor- és állományverseny óvodásoknak
2022. február 1. - március 22. „Játékos szerdák” óvodásoknak
2023. március 27-30. 8:00-12:00 Nyílt hét - Bemutató órák:

o Minden alsó tagozatos osztályban
o Emelt szintű angol nyelvi órák 5.,6.,7.,8., osztályokban
1. évfolyam: március 27.
2. évfolyam: március 28.
3. évfolyam: március 29.
4. évfolyam: március 30.

A látogatható órák februárban az iskola honlapján tekinthetők meg.

Ének-zene meghallgatás: 2023. március 27-28. 14:00-17:00
Pótmeghallgatás: 2023. áptilis 3.

Beíratkozás: 2022. április 20-21.

A kiemelt programok közé építve havonkénti részletes – a külsős partnerek munkaterveiben megjelenő eseményeket tartalmazó – program kerül, melyet minden hónapban a munkaterv mellé tűzünk.