Tanév rendje

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2015/2016. tanévre

A Magyar Közlöny 2015. évi 73. számában került kihirdetésre a 2015/2016. tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet.

A tanítási év

• első tanítási napja 2015. szeptember 1. (kedd),
• utolsó tanítási napja 2016. június 15. (szerda).

Tanítási napok száma

A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap.

Az első félév

A tanítási év első féléve 2016. január 22-ig tart. Az iskolák 2016. január 29-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Tanítási szünetek

Az őszi szünet 2015. október 26-től 2015. október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2015. november 2. (hétfő).
A téli szünet 2015. december 21-től 2015. december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. január 4. (hétfő).
A tavaszi szünet 2016. március 24-től 2016. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. március 22. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2016. április 4. (hétfő).

Országos kompetenciamérés

A 2015/2016. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik [...] évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. A méréseket, értékeléseket az Oktatási Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával 2016. május 25-én.

Célnyelvi mérés a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató iskolákban

A két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában az Oktatási Hivatal 2016. június 1-én szervezi meg azt a célnyelvi mérést, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri.

Angol, német idegen nyelvi mérés az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamain

Az [...] iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni az Oktatási Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket az Oktatási Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai 2016. május 18-án végzik el az Oktatási Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával.

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata

Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján a 2015/2016. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A 2015/2016. tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet alapján a vizsgálatot az iskoláknak – az 1–4. évfolyamán tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2016. január 6. és 2016. június 1. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2016. június 1-jéig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT®). A szoftver és a tavalyi mérési eredmények elérhetők a www.netfitweb.hu linken.Forrás és további részletek az EMMI augusztus 25-én megjelent tanévkezdési szakmai anyagában itt olvashatók.