Hirdetmény

Hirdetmény

az általános iskolai beíratkozás rendjéről

Az általános iskolai beíratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhaználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdése alapján a Ceglédi Tankerületi Központ az alábbiak szerint határozza meg:

A 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beíratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2021. április 15. (csütörtök) 8:00-19:00 óra között

2021. április 16. (péntek) 8:00-18:00 óra között

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik.
A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2015. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beíratkozáskor köteles bemutatni:
- a gyermek személyazonosítására lakalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint
- a köznevelési intézmény által megjelölt egyéb dokumentum.

Az emberi erőforrások miniszterének a 2021/2022. nevelési,illetve tanébre történő óvodai, valamint általános iskolai beíratkozásról szóló 19/2021. (III.10.) EMMI határozata értelmében az általános iskola - a járványügyi szempontok figyelembevételével - beosztást készít a 2021/2022. tanévre történő beíratkozás időpontjára vonatkozólag. Az általános iskolába elektronikus úton is be lehet íratkozni a 2021/2022. tanévre. Ebben az esetben a beíratkozáshoz szükséges fenti iratok bemutatására a tanítási év első napján kerül sor.


Bővebben »

Iskola ajánló

Iskolánkról

Iskola ajánló kép

1982-ben épült, a korszerű oktatás és nevelés feltételeinek megfelelő létesítmény. Korszerűen felújított konyhával, ebédlővel, tágas aulával, nagy tornateremmel, sportudvarokkal rendelkezünk.

Első osztályainkban olyan módszerekkel dolgozunk, amelyek megalapozott, biztos és tartós tudást biztosítanak. Különös gondot fordítunk a kompetencia alapú oktatásra.

Több tantárgyból folyik emelt szintű oktatás, ahol gyermekeink magasabb óraszámban tanulhatják a tantárgyakat. 1-4. évfolyamig heti 4-5 órában ének-zenét, 5-8. évfolyamig heti 5-6 órában angol, illetve emelt szintű német nyelvet választhatnak.

Idegen nyelveket 4. osztálytól kezdve tanulhatnak a gyerekek-szülői választás alapján-angol vagy német nyelvet korszerűen felszerelt szaktantermeinkben. 1-3. osztályig szakkör formájában, játékosan készülhetnek fel az idegen nyelvek tanulására.

Az informatikai oktatást korszerű számítógépekkel felszerelt szaktantermeinkben végezzük. A testnevelés, sport fontos szerepet kap az iskola életében. Több sportág (pl. labdarúgás, kölyökatlétika, kosárlabda, judo) művelésére is adott a lehetőség a sportcsoportokban.

Napközis csoportjainkban biztosítjuk a zavartalan felkészülést, melyhez szakképzett pedagógusaink minden segítséget megadnak.

Diákönkormányzatunk szervezi a különböző házi tanulmányi versenyeket, táborozásokat, a szabadidő hasznos eltöltését.

A tehetségek kibontakoztatása a különböző szakkörökben történik (pl. rajz, mazsorett, német- angol-orosz nyelv, informatika). A versenyeken elért eredményeink bizonyítják a színvonalas oktató munkát.

Tanulóink átlagon felüli teljesítménnyel szerepelnek a különböző tanulmányi, kulturális és sportversenyeken, megyei, országos és nemzetközi szinten egyaránt.

Iskola ajánló plakátunk letölthető innen!

Iskola ajánló

Kedves Szülők!

A Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola nevelőtestülete nevében köszöntjük abból az alkalomból, hogy a 2020/2021-es tanévben gyermekük megkezdi általános iskolai tanulmányait.

Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk iskolánkat, és színes programjainkkal segítsük Önöket a választásban.

"Ismerkedhetsz velünk, két alkalommal" - MÁRCIUS 17-én és ÁPRILIS 7-én.
A foglalkozások forgószínpadszerűen 16:00 - 17:00-ig tartanak.

Szülőknek:
MÁRCIUS 17-én leendő első osztályos tanító nénik tájékoztatója, bemutatkozása.
Tájékoztató az ének-zene, idegen nyelv emelt szintű oktatásáról.

ÁPRILIS 7-én igény szerint beszélgetés a leendő tanító nénikkel (emelt szintű ének-zene osztályok): Csikósné Szabó zsuzsanna, Mesterné Kovács Mária és egy normál tantervű osztály tanítója.

Ovisoknak:

 • Játékkuckó - Mutasd magad!
  (Játékos készségfejlesztő)

 • Matek Manó
  (Logikai játékok)

 • Kézműves foglalkozás

 • Fürge lábak (tornatermi játékok)
  Belépés tornacipőben!

 • Játékos angol és német foglalkozás

 • Pördülj, fordulj, énekelj!
  (ének és tánc)

Az ének-zene meghallgatás MÁRCIUS 22-23-án 14:00-17:00 óra között lesz.
Pótnap (betegség esetén) március 29-én 14:00-16:00 óra között.

A meghallgatásra időpontegyeztetés szükséges az alábbi telefonszámon: +36-30/752 30 46 Fehér Erika kolléganőnél, munkanapokon 8:00-16:00 óra között.

Szeretettel várjuk a kedves szülőket gyermekeikkel együtt!

Amennyiben a járványhelyzet miatti korlátozások még ezekben az időpontokban is fennállnak, a szerdai programok elmaradnak.

A fenti tájékozatásról szóló plakátunkletölthető innen!

Közlemény

Tisztelt szülők!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket a járványügyi készenlét idejére szóló eljárásrendről:

 1. Az intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló és dolgozó látogathatja.
 2. Kérjük Önöket, hogy folyamatosan figyelmeztesség gyermeküket a járványügyi helyzetnek megfelelően a felelősségteljes viselkedésre és az iskolai szabályok betartására.
 3. Kérjük Önöket, hogy gyermeküket az intézmény aulájának bejáratáig kísérjék.
 4. Az első osztályos tanulókat csak egy szülő kísérheti a tanévnyitóra, aki az évnyitó ideje alatt csak az aulában tartózkodhat. Szájmaszk viselése minden felnőtt számára kötelező.
 5. A gyermekek iskolatáskájában mindig legyen szájmaszk (órán nem kötelező viselni, de szüntben a zárt közösségi terekben kötelező a használata).
 6. Kérjük a járványügyi helyzetnek megfelelően a védőtávolság betartását mindenkitől, minden helyzetben.
 7. A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük, hogy reggelé az első osztályos gyermeket kísérő szülők se jöjjenek be az aulába. Amikor jönnek a gyermekükért, kérjük, hogy az aulán kívül a bejáratnál várják meg őket.
 8. A tanulók számára az előírásoknak megfelelően az intézményben többszöri kézmosási, fertőtlenítő szer használatára lehetőséget biztosítunk. Ha a szülő szükségesnek tartja gyermeke számára az egyéb kézfertőtlenítést, kérjük helyezze el gyermeke iskolatáskájában.
 9. Ha gyermeküknél koronavírus-gyanú tüneteket észlelnek, arról kötelesek az iskolát értesíteni (osztályfőnököt is).
 10. Betegség gyanúja esetén semmi esetre sem küldjék az iskolába! A tanuló távolmaradásáról az osztályfőnököt azonnal köteles a szülő tájékoztatni, gyógyult tanuló csak orvosi igazolással léphet a közösségbe.
 11. A járványügyi helyzetre való tekintettel tanulóink számára biztosítjuk a megfelelő osztálytermek szellőztetését, mosdóhasználat megfelelő higiéniáját, a védőtávolság betartását.
 12. Az iskolában étkező gyermekek étkeztetésének rendjéről az Eatrend Kft. szabályai szerint járunk el.
 13. Intézményünk minden új információról folyamatos tájékoztatást ad az osztályfőnökök közreműködésével.

Ezen szabályok alapjául az EMMI által kiadott 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben alkalmazandó intézkedési terv szolgál.


Nagykőrös, 2020.augusztus 31.

Utasi Eszter intézményvezetőSzám 1

Kedves Szülők!

Segítséget szeretnénk nyújtani LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS GYERMEKE iskolánkba történő BEIRATÁSÁHOZ:
- az alábbi telefonszámokon hétköznap 8-16 óráig: 06-53/350-845 vagy 06-30/752-24-26
vagy
- beiratkozaspetofi2020@gmail.com címen

Kérjük, olvassa el a további fontos információkat a beíratkozással kapcsolatban!

Szám 2

Kedves Szülők!

Iskolánkban

- az első évfolyamtól heti 4, illetve 5 órában ének-zene,
- az ötödik évfolyamtól heti 5, illetve 6 órában angolvagy német

emelt szintű oktatás folyik.

Az ének-zene emelt szintű oktatás jó hallású, énekelni szerető gyermekek számára szerveződik, ezért az osztályba soroláshoz ének-zenei meghallgatást tartunk.

Tovább »

Szám 3
Kréta bejelentkezési link
Adatkezelési tájékoztató
Beíratkozás
Felvételi körzetek!
Határtalanul